Почивна станция  **ВЕЛИСТА**  velistams@abv.bg
 
  
ГАЛЕРИЯ
 
Тел:  06118 2270
GSM: 0887 486 623
GSM: 0884 752 900
Факс: 06118 24 70
адрес: Вонеща Вода
общ. В. Търново
обл. ВеликоТърново
    
 Климатът на планинската част е изключително благоприятен за лечение и профилактика на белодробни и сърдечни заболявания, особено при деца. Тенденциите в развитието на здравния туризъм позволяват Вонеща вода скоро да се превърне и в център от международно значение. Селото предлага прекрасни условия за климато и балнеолечение. 
                    
още >>